Recht op het (milieu)doel af

Geplaatst op 11 Jan 2016

MullerVisual is trots op de milieucertificering ISO14001. Deze certificering betekent dat we als bedrijf de arbo- en milieuwetgeving naleven. Bovendien stimuleert het ons ambitieuze doelen te stellen op het gebied van duurzaam ondernemen.

Onze focus ligt vooral op de vermindering van brandstofverbruik in mobiliteit en energieverbruik op gebied van huisvesting en productiemiddelen.

Mobiliteit Voor de vermindering van brandstofverbruik in mobiliteit hebben we vier aandachtsgebieden gedefinieerd en afgezet ten opzichte van het voorgaande jaar. We komen dan op de volgende resultaten:

Groei van afwerkingen in eigen huis

Gerealiseerd: 27%. Doel was: 30%. Onze filosofie is door meer afwerking in eigen beheer te doen we daardoor de transportbewegingen van en naar leveranciers verminderen.

Groei van overnight leveringen ten opzichte van eigen transport

Gerealiseerd: 55%. Doel was: 40%. Zeer succesvol gebleken zijn de automatisering van het inkoopproces en de inzet van overnight leveringen. Hiermee haalden we niet alleen onze milieudoelstelling, maar hebben we ook gezorgd voor een forse reductie op transportkosten.

Groei uitbesteding van werk aan regionale leveranciers

Gerealiseerd: 75%. Doel was: 10%. Het inkoopbeleid om met leveranciers in de nabije omgeving zaken te doen werpt zijn vruchten af. Hiermee geven we invulling aan het milieubeleid om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.

Lease wagenpark energiezuinige A, B en C-label

Gerealiseerd: 100%. Doel was: 90%. Een energiezuinig leasewagenpark draagt bij aan een lagere CO2-uitstoot. Dit helpt ons stap voor stap om onze totale CO2-uitstoot te verlagen.

Energieverbruik Het KVGO startte in 2015 het project Energie Prestatie Keur (EPK) - gesubsidieerd door de Europese Unie - om energiebesparende mogelijkheden voor grafimediabedrijven te realiseren. Zij bieden met dit project een milieumanagementsysteem-tool aan, conform de NEN-EN-ISO50001 norm. Inmiddels hebben we ons energieverbruik in kaart gebracht, zodat we de eerste stap tot energiebesparende maatregelen kunnen gaan nemen. NB. uit gegevens van de ‘Milieubarometer Drukkerijen’ van stichting Stimular, blijkt dat binnen een gemiddelde drukkerij de grootste milieubelasting ligt in het energiegebruik. Er is dus aardig wat duurzaamheidswinst te behalen met energiebesparing.

Doelen voor 2016 Doelen voor het komende jaar moeten leiden tot een verdere vermindering van onze CO2-uitstoot. Onze aandacht ligt hierbij op de volgende doelen:

Het papierafval verminderen Verminderen van gevaarlijk afval Energiebesparingsmaatregelen Lagere CO2-uitstoot leasewagens Reduceren van vluchtige organische stoffen

XXL FSC Print

Grootformaat op FSC-papier? Abri posters, Billboards, Mupi's, Centersigns. Dat kan alleen bij MullerVisual. Voor de grootste media-exploitanten drukt MullerVisual XXL-formaat posters op FSC-papier.

Lees meer

Voor wie

MullerVisual maakt commercieel drukwerk voor iedereen. De communicatieboodschap kan worden gedrukt of digitaal geprint. 

Lees meer

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor MullerVisual de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, mileu en bedrijfsvoering. 

Lees meer

In de media

Ben je benieuwd naar wat MullerVisual maakt voor haar klanten? Voorbeelden staan in ons portfolio of neem een kijkje op onze sociale media.


Lees meer